Odling | Okulering
 
  Och nu ett försök att förklara själva okuleringsmomentet:

Börja med att fatta roskvisten i toppänden med ena handen och den för ändamålet avsedda okuleringskniven i den andra. Placera knivseggen strax nedanför ögat ( det som sitter i bladvecket och inte i ansiktet) och skär ut en tunn flisa. Skär sedan ett T-format snitt i barken på rothalsen på grundstammen. Vik sedan med knivens hjälp ut barkflikarna och stoppa ner rosögat under barken.

Snittytorna får inte under något moment vidröras med fingrarna eller på annat sätt förorenas.


hela artikeln

 


 

 
 
 
  Copyright 2007 © Österlenrosor

sidan 1 | 2 | 3 | 4