Odling | Okulering
 

  Om man vill föröka rosor finns det flera olika metoder att göra detta med, t.ex stickling, frö, meristem eller avläggare. Den metod som här skall beskrivas kallas för okulering. Ordet okulering kommer från latinets oculus som betyder öga. Ögat i detta fallet är den bladknopp som sitter i bladvecken på årsskotten.

Den rent praktiska odlingen inleds med att våren år 1 plantera ut grundstammar i form av ettåriga fröplantor av en vildros t.ex Rosa canina eller multiflora. Plantorna planteras med rothalsen strax ovanför markytan för därefter kupas upp med jord.

 

hela artikeln

 

Ettårig fröplanta
 

 
 
 
  Copyright 2007 © Österlenrosor                                                               Till startsidan (index)

sidan 1 | 2 | 3 | 4