Istället för en tebuske
 

     
  Historien om hur kinarosen Old Blush kom till Europa och hur den och några andra kinarosor revolutionerade den europeiska rosförädlingen

Pehr Osbeck
16 lärjungar till Linné reste ut i världen. Linné kallade dem ”sina apostlar”. Fem av dem kom aldrig tillbaka, de dukade under av sjukdomar och vedermödor under sina resor. En av de elva som kom hem med livet i behåll hette Pehr Osbeck.
Det var inte ovanligt att den tidens unga forskare mönstrade på fartyg som skeppsläkare eller skeppspräster för att på det sättet få resan finansierad. Så gjorde också Osbeck.

1750, 27 år gammal, mönstrade han på Svenska Ostindiska Companiets fartyg Prins Carl som skeppspräst med destination Kanton i Kina. Osbecks resa var, med den tidens mått, en av de minst dramatiska. Det svenska ostindiska companiet hade grundats 1731 och svenska, danska, engelska och holländska fartyg seglade regelbundet till Kanton. Med dagens mått var naturligtvis de här resorna hemska. Ruttet vatten, skeppsskorpor fulla med maskar var vad som bjöds. Osbeck skriver i sin resedagbok hur man fick sila dricksvattnet genom vadmalstyg för att få bort maskarna ur vattnet! Besättningarna dog i olycksfall, eller dukade under för tropiska febersjukdomar som man inte hade någon motståndskraft emot. Så här skriver Osbeck själv i sin resedagbok:
År 1750 blef jag af Svenska Ostindiska Compagniet kallad til skepps-predikant, at förätta de på ett Ostindiskt Skepp Wanlige Präste-sysslor, som är, utom bön morgon och afton, at skrifta och communicera, hålla Cathechismi förhör, besöka de sjuka, begrafwa de döda samt predika Sön- och Högtidsdagar. Resan war så besvärlig som lång, och fodrade något nöje, som bytte om med Ämbets-sysslorna. Hwar och en utwalde sitt ämne. Jag fann intet oskyldigare än Natural-Historien , hwarmed jag kunde roa mig med under resan och mina Wänner vid hemkomsten. Emot Herr Archiatern och Riddaren Linnaeus, som i Upsala gagnat mig med sina underwisande Föreläsningar, fann jag mig skyldig wisa någon tacksamhet..”

Det sista var en ordentlig underdrift, hans tidsfördriv resulterade i inte mindre än 900 nyupptäckta arter och andra naturalier insamlade på Java och i Kina. Bland dessa 900 hundra ingick kanske Rosa Indica som den kallades eller Old Blush som vi säger idag.

Om Osbeck verkligen tog hem en levande planta är nog lite osäkert, men flera författare hävdar att Old Blush planterades i Uppsala Botaniska trädgård efter hemkomsten 1752. I så fall var det det första exemplaret i Europa.

Den 17 november lämnade man Göteborg och den 17 december kom det första olycksfallet: ”Olyckelig händelse timade nu under slingringen, efter överstånden storm. En ung man föll från stormärsråen ned på däck och dog straxt. Han insyddes kort därefter uti sin hängematta, som på havet är vanligt. Emot aftonen klockan ½5 hissades flaggan på halv stång, kastades jord på honom, lästes de vanliga bönerna, och under sången fick han i havet sitt vilorum”

Det var Osbecks första begravning men inte den sista.

Den 25 augusti, efter drygt 9 månaders segling, var man framme i Kanton. Man hade då också gjort ett strandhugg på Java där Osbeck hann samla in en del material. Tillsammans med prins Carl var det 19 europeiska fartyg , varav ytterligare ett svenskt, som låg uppankrade på redden. I 4 månader låg man i Kanton och lossade och lastade. Lasten bestod huvudsakligen av porslin (bland annat en servis till Linné), te och silke.

Tiden i Kanton använde Osbeck till att utforska staden och dess närmaste omgivningar, uppteckna seder och bruk och förstås till att botanisera.

Den 2 september skriver han om tullhuset: ”Wid ingången stod där ett Granatträd, Hibiscus mutabilis, Rosa indica mm. dvs. Old Blush. Min understrykning)

Kina var vid den här tiden stängt för utlänningar, Kantons hamn var den enda som var öppen och var gång man skulle iland var man tvungen att passera tullhuset och visa upp sitt pass. Det innebär att hundratals européer måste ha sett den här rosen varje dag. Kanske var Osbeck först med att ta hem ett levande exemplar, men att ta hem levande växter från Kina var ingen enkel sak. Låt oss illustrera detta med tebusken:

Det Linné helst ville ha hem från Kina var en tebuske, han hade länge förargat sig över de stora penningsummor som gick ut ur landet till Kina för inköp av te och andra produkter och ”ansåg ingenting vara av större vikt än att stänga den port, varigenom allt detta silver lämnar Europa” Alla känner väl till Linnés silkesmaskprojekt och hur det gick med teet skall vi återkomma till.

Så här skriver Osbeck om tebusken: Den 4 januari:” Efter 4 månaders och tio dagars vistande uti Kina lyftades änteligen vårt såväl som det andra svenska skeppets ankare till hemresan. Allting hoppade nu av glädje, även min tebuske, som stod uti en kruka. Han föll ned på däcket under styckens lossande (kanonsalut) , och kastades, mig ovetandes, över bord, sedan jag skött honom långa tider på skeppet. Således förföll min önskan att vid hemkomsten kunna överlämna ett levande teträd till mina hemmavarande landsmän” ”……och hade beslutat att med denna sin älskling dela även den sparsamma vattenlott som gives under långväga sjöresor.”

Den 26 juni 1752 var man tillbaka i Göteborg. 132 man hade rest ut, 124 kom tillbaka. 8 hade avlidit pga. sjukdomar eller olycksfall

Osbeck blev efter hemkomsten prost i Halland och dog julafton 1805. Han hade då varit ledamot av Vetenskapsakademien i 47 år

Old Blush

(Old Blush, namnet sägs bero på att blomman rodnar = blush, innan den vissnar. Det normala är ju att rosorna bleknar när de åldras)

Vad är det då för märkvärdigt med den här rosen?

Visserligen kan man påstå att de flesta odlade rosor är släkt med varandra, det är ett begränsat antal vilda arter som har använts i förädlingen, men om man vill välja ut en enskild ros som har haft ett stort inflytande så är Old Blush en stark kandidat.

Vad gäller ursprunget så verkar de flesta ense om att det är en korsning där den ena föräldern är Rosa chinensis f. spontanea, en vildväxande art i Kina. När det gäller den andra föräldern är buden så många att det nog är lämpligast att sätta frågetecken.

Man vet att den säkert har varit i odling i Kina sedan 900-talet. Den finns nämligen avbildad på en sidenmålning från denna tid. Men eftersom den kinesiska trädgårdskulturen är nästan 5000 år gammal så kan rosen naturligtvis ha kommit till långt före 900-talet. Visst är det lite svindlande för tanken att samtidigt som våra stenåldersförfäder tog de första stapplande stegen inom jordbrukskonsten så pysslade de kinesiska trädgårdsmästarna med förädling av pioner !

Om uppkomsten är ett mysterium, vad sägs då om det här?

 Italiensk målning från 1529 av Angelo Bronzini)

Många experter menar att rosen på målningen är Old Blush. Då undrar man förstås hur den har kommit till Italien vid denna tid och varför  den inte finns omnämnd i samtida trädgårdslitteratur.

För att göra osäkerheten ännu större om när och hur den egentligen kom till Europa är det dags att släppa in ytterligare en svensk i handlingen. En kapten Ekeberg skall ha infört den till England 1763. Parsons började saluföra den i början av 1790-talet under namnet Parsons Pink China, den nådde Frankrike 1798 och USA omkring 1800.

Denne Ekeberg var en mycket intressant person. Han utbildade sig först till apotekare och fick arbete vid apoteket i Åbo. Samtidigt studerar han vid Åbo akademi: naturalhistoria, matematik (astronomi), anatomi, kemi och bevistar samtliga föreläsningar i medicin. 1740 reser han ut som skeppsläkare på en spanienfarare och får smak på sjölivet som också gav en bättre inkomst. Han visar sig vara en lysande sjöman och gör kometkarriär och är snart kapten. Han är en mycket skicklig och älskad kapten med bred naturvetenskaplig utbildning och dessutom en stor humanist. Han avskaffar prygelstraffet ombord och förbjuder svordomar vid ordergivning. Han är också motståndare till slaveriet och friköper en slavpojke som han tar hem till Sverige. Linné hade gjort otaliga försök att få hem teplantor till Sverige efter Osbecks misslyckande men det hade misslyckats varje gång. Nu uppmanade han sin vän Ekeberg att så tefrön vid avfärden från Kanton och se, det lyckades. När Ekeberg kom till Göteborg 1763 hade han fått fram teplantor varav han skickade hälften till Linné i Uppsala. Dessa plantor dog under transporten och Linné skriver till Ekeberg och bönfaller om nya plantor. Den här gången åker fru Ekeberg med plantorna i knät till Uppsala och Linné går i taket av lycka. Det gick sedan inget vidare med teodlingen men det är en annan historia.

Teplantor till Linné och Old Blush till England samma år! Varför inte Old Blush till Linné? Kan det ha varit därför att Linné redan hade Old Blush efter Osbeck?

Om det nu stämmer att Ekeberg tog rosen till England 1763, varför tog det då nästan 30 år innan Parsons började saluföra den ? Kanske var det så att Old Blush och andra kinarosor importerades många gånger av växtjägare och kaptener på de ostindiska fartygen för att hamna i botaniska trädgårdar eller trädgårdar hos privata växtsamlare (växtsamling var högsta mode bland förmöget folk vid den här tiden) , tills Parsons så småningom såg de kommersiella möjligheterna och började föröka upp den .

Vid sekelskiftet 1800 fanns det ca. 100 rossorter i Frankrike som var den ledande rosnationen, 1845 fanns det 5000 sorter. Orsaken till denna explosion står att finna i kinarosorna.

Det är framför allt 4 kinarosor som har haft ett avgörande inflytande på rosförädlingen i Europa: Old Blush (Parsons Pink China, Common China

Slaters Crimson China ( crimson = karmosinröd, högröd, England 1789

Hume´s Blush Teascented China (teascented = tedoftande, den första terosen, 1809

Parks´s Yellow Teascented China ( 1824, mer om denna nedan)

(Apropå diskussionen om hur benämningen terosor har uppstått så är det väl uppenbart att de första européerna som kom i kontakt med dessa rosor ansåg att de luktade te, annars hade de ju inte namngivit dem på det här sättet)


Slaters Crimson China.
Innan denna anlände fanns det ingen riktigt röd ros i Europa, de röda gallicarosorna stöter gärna i violett, så den röda färg som är så vanlig bland moderna rosor sägs ha sitt ursprung i denna ros.)

 
Några andra kinarosor.
(okänd kinaros från Vietnam)

(okänd kinaros från Vietnam)
 


Viridiflora, Old Blush tänkbar som den ena föräldern)
 

 


Mutabilis, namnet betyder föränderlig och syftar på den skiftande blomfärgen. En schweizisk amatörodlare, Correvon, fick den 1894 av den italienska fursten Borromeo som hade den i sin trädgård.
Hur det hamnat där är det ingen som vet.)


 

 

 

 

 


Noisetterosorna

var tidigt ute och hade Old Blush i sin trädgård redan 1802. Där uppstod en hybrid mellan Old Blush och myskros. Myskrosen är också en viktig ros i roshistorien, den är bla. en av föräldrarna till damascenerrosorna. Myskrosen är en myskdoftande engångsblommande vit klätterros, som under lång tid var den enda klätterros som odlades i Europa.

Nastarana
– persisk myskros. Tidig hybrid mellan myskros och kinaros eller lokal variant av myskros. Vanlig i gamla persiska trädgårdar. Blommar kontinuerligt. 1,8 m Hybriden mellan Old Blush och myskrosen var en engångsblommande ros som så småningom fick namnet Champneys´ Pink Cluster. En fransk trädgårdsmästare, Philippe Noisette som var verksam på samma ort sådde frön av hybriden och fick fram en återblommande ros som han skickade till sin bror Louis Noisette i Frankrike. Rosen döptes så småningom till Blush Noisette. Denna lade grunden till en ny rosgrupp – noisetterosorna.
 

 


Blush Noisette, 1,5 m, blommar kontinuerligt, fin doft, frisk )
När bröderna sedan korsade in den gula terosen Parks´s Yellow Teascented China, som vi nämnde ovan, i sitt material, fick man fram några gula, klättrande tenoisetter, bla. den berömda Gloire de Dijon och Rêve dÓr
 

 

 


Gloire de Dijon, 1853. Alla noisetterosor utom Blush Noisette är klätterrosor. Bilden är tagen i Apotekarns Trädgård i Simrishamn där ett 6 m högt exemplar växer. Blommar kontinuerligt och är skuggtålig men inte lättodlad.
 

 


Rêve dÓr, gyllne dröm, 1869. 3-4 m, blommar kontinuerligt, fin doft, frisk. Arvet från den gula terosen är påtagligt.)
 

 


Myskroshybriderna

På 1890-talet korsades ovan nämnda Rêve dÓr med Rosa multiflora – japansk klätterros och man fick fram den engångsblommande klätterrosen Aglaia. En korsning mellan en engångsblommande och en återblommande ros ger en engångsblommande avkomma, eftersom engångsblomning är ett dominant anlag, såvida inte den engångsblommande rosen är bärare av ett anlag för återblommning. I detta fall är alltså den engångsblommande Aglaia bärare av dubbla anlag.
Rosa multiflora, engångsblommande klätterros, Upptäcktes i Japan av Linnés lärjunge Thunberg. Vanlig som underlagsros vid okulering


Aglaia 1896, engångsblommande  klätterros, 3 m

Troligen uppstod en självbefruktning av Aglaia som gav upphov till en återblommande buskros hos den tyske förädlaren Lambert som var verksam i staden Trier. Rosen döptes efter staden till Trier. ( I detta fall hade ju både mor och far anlag för återblomning från Rêve dÓr)

Med utgångspunkt från Trier skapade sedan Lambert
och den engelske prästen Pemberton en stor grupp återblommande buskrosor som idag går under benämningen myskroshybrider
Några exempel:

Trier 1904, buskros 1,5 m, blommar kontinuerligt, fin doft
 

 

 


Ghislaine de Feligonde 1916, 1,5 – 2 m hög buskros-låg klätterros. Friskt grönt bladverk, blommar otroligt rikligt och kontinuerligt från midsommar till frosten
 

 


Buff Beauty i Skillinge. Drygt 1 m hög buskros. Blommar kontinuerligt från midsommar till senhösten. Stark och fin doft
 

 


Moonlight, Pemberton 1913 2-3 m, myskdoftande, blommar kontinuerligt)
Myskroshybriderna har sedan kommit till flitig användning vid skapandet av de moderna buskrosorna.

Vi har nu följt generna från Old Blush, från den första noisetterosen, via Rêve dÓr till myskroshybriderna och därifrån till de moderna buskrosorna. Men detta är bara början! Vi backar nu tillbaka till år 1817 och den franska kolonialön Îl de Bourbon i Indiska Oceanen.

 


Bourbonrosorna

På Îl de Bourbon omgärdades plantagerna av rosenhäckar bestående av Old Blush och höstdamascenerrosen Quatre Saisons. Den senare är också en mycket viktig ros i roshistorien. Före kinarosornas intåg var det förmodligen den enda återblommande ros som var känd i Europa. Den är mycket gammal och anses av många identisk med den ”Rose de Paestum” som Virgilius skriver om år 50 fKr. Den kan ha gett upphov till Portlandrosorna genom en korsning med Gallica Officinalis och är väl en trolig förälder till den återblommande pimpinellrosen Stanwell Perpetual.

Tycke uppstod mellan de två som gav upphov till en avkomma, vars frön, och senare växtmaterial, skickades till Frankrike. Ur detta material skapades bourbongruppen.  Denna historia om bourbongruppens tillkomst är naturligtvis, som allt annat i roshistorien, omstridd, men är den som omfattas av de flesta författare.
Några exempel på bourbonrosor;
 

 


Zephirine Drouhin. Buskros – låg klätterros. Mycket vackra, väldoftande blommor. Remonterar bra, skuggtålig, taggfri. Anses något sjukdomsbenägen men inte på långa vägar så mottaglig för svartfläckssjuka som den vanligare Louis Odier. Lägg märke till de rödaktiga skotten och de för kinarosor så typiska spetsiga bladen. Om bladens utseende härstammar från Old Blush eller senare inkorsningar med kinarosor skall vara osagt.
 

 

 

 


Great Western 1840. Engångsblommande bourbonros. 1,5 – 2 m. Mycket vanlig på Österlens fiskelägen. På Brantevik kallas den ”Branteviksrosen”
 

 

 


Souvernir de la Malmaison
1843. Rabattros 80 cm. Stora blommor, stark doft, blommar kontinuerligt. Kräver optimala betingelser.
 

 


Portlandrosor

En mycket odlingsvärd grupp, där en teori (av flera) om uppkomsten säger att den har  uppkommit genom en korsning mellan Quatre Saisons och apotekarrosen Gallica Officinalis. För detta talar rosornas växtsätt som mycket liknar gallicarosornas och återblommningen skulle då komma från Quatre Saisons.

Jacques Cartier 1868. Buskros 1,5 m. Blommar praktiskt taget kontinuerligt. Fin doft. En annan mycket odlingsvärd portlandros är Comte de Chambord.

Remontantgruppen

Remontantgruppen uppstod på 1840-talet genom en serie korsningar där bourbongruppen, portlandgruppen och kinarosorna lämnade viktiga bidrag. Remontantrosorna var de mest planterade rosorna under andra hälften av 1800-talet tills tehybriderna tog över. Några remontantrosor:

Ulrich Brunner Fils 1881 Buskros ca. 1 m, stark doft, remonterar
 


Okänd remontantros från Hagestad. Nr 110 på inventeringslistan


Tehybriderna

På 1860-talet började man korsa remontantrosor med terosor och en ny grupp, tehybriderna, uppstod. (För att en ros skall räknas som tehybrid skall den härstamma från en korsning med remontantros, annars är ju tex. Gloire de Dijon också en tehybrid). Den första tehybriden, La France, presenterades 1867. Tehybriderna skilde sig så radikalt från tidigare rosor att man där drar gränsen mellan moderna och gammeldags rosor. För att en ros skall räknas som gammeldags skall rosgruppen som den tillhör ha tillkommit före 1867. Sedan kan man ju diskutera det meningsfulla i att dra en sådan gräns, den kommer ju med tiden att bli meningslös, men det är en annan historia.
Några tehybrider:

Mme Caroline Testout 1890. På sin tid en av världens populäraste rosor. Fortfarande mycket odlingsvärd. Rabattros, 90 cm. Blommar kontinuerligt, medelstark doft
Rose Gaujard 1957. Avkomma till den populära Peace. Lättodlad, 1 m , blommar kontinuerligt, medelstark doft

Troika 1971, Poulsen 1 m, blommar kontinuerligt, medelstark doft. Ovanligt motståndskraftig mot sjukdomar, en av de bästa i gruppen


Polyanthagruppen

Genom korsningar mellan Rosa multiflora och kinarosor skapades på 1870-talet en ny grupp rabattrosor, polyanthagruppen. De blommar kontinuerligt i mångblommiga klasar och blev snabbt populära och är så fortfarande. Poulsenrosor i Danmark har tagit fram många sorter.
 


Okänd polyantha från Hagestad, nr 107


 

 


Orleans Rose 1909. Förälder till många äldre floribundarosor, har använts flitigt av Poulsen
 

Floribundagruppen

De första floribundarosorna utgjordes av korsningar mellan polyantharosor och tehybrider. De är idag de mest planterade rosorna i våra trädgårdar. Den första floribundan, Rödhätte, skapades av Poulsen 1911. Den blev mycket populär och hade på 1920-talet 25% av den svenska marknaden. Man kan fortfarande hitta mycket gamla exemplar i gamla trädgårdar.


Rödhätte, Poulsen 1911

T.o.m. de moderna floribundarosorna bär spår av Old Blush, via bourbon-, remontant- och tehybridgrupperna. Återstår väl egentligen bara de engelska rosorna.

Engelska rosor

De engelska rosorna, eller Austinrosorna som de brukar kallas, är resultaten av ganska snåriga korsningar, så vi väljer ut en, den populära Graham Thomas, för att se om vi kan hitta spår av Old Blush.

Graham Thomas, Austin 1983. Buskros 1,5 m. Blommar kontinuerligt, fin doft)

När David Austin hade kommit en bit på väg i sitt förädlingsarbete, ansåg han att hans rosor var lite väl sjukdomsbenägna, så han ville korsa in vresros, Rosa rugosa, som ju är mycket frisk, i sitt material. Men han tog inte vilken vresroshybrid som helst utan valde Conrad Ferdinand Meyer som är en korsning mellan en vresroshybrid och Gloire de Dijon. Han hoppades helt enkelt att han skulle slå två flugor i en smäll, samtidigt som han fick in vresrosens motståndskraft mot sjukdomar hoppades han få med inslag från Gloire de Dijon. Med Graham Thomas får man väl säga att han lyckades ganska väl. Han menar själv att blommans färg, form och doft bör tydliga drag av Gloire de Dijon, även det klättrande växtsättet har kommit med till en del, i England kan den bli 3 m mot en vägg.

Och hur var det nu? Jo, Gloire de Dijon härstammar ju i rakt nedstigande led från Old Blush!

Old Blush i din trädgård?

Fullt härdig på Österlen men en jordkupa på hösten skadar aldrig. Modesta krav på jordmån och relativt skuggtålig. Ganska glest och brett växtsätt, blir 50 – 70 cm hög i vårt klimat. Blommar oavbrutet från början av juni till frosten. Har tyvärr mycket svag doft och är ganska mottaglig för svartfläckssjuka, så har du mycket svartfläckssjuka i din trädgård är det nog inget att satsa på. Annars odlingsvärd, både för sin egen skull och för det kulturhistoriska värdet.

Osbeckia Chinensis.
Linné hade vanan att komma ihåg sina vänner och fiender när han namngav växterna. Illaluktande och i hans tycke fula växter fick gärna namn efter vetenskapliga motståndare medan vännerna hedrades med namn på vackra växter.


Text: Sture Antonsson

För bilderna svarar Mia Gröndahl. De flesta bilderna är tagna i hennes trädgård på Österlen

 


Rosen 'Old Blush' och Pehr Osbeck, Linnés Apostel i Kina


Pehr Osbeck 1723 - 1805

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

Till arkivet     Till startsidan