Gammeldags busk- och rabattrosor i Bergengrenska trädgården
 

När Bergengrenska trädgården anlades i början av 1800-talet fanns det inte många rosor att välja bland för borgarskapet och allmogen. Många trädgårdar kunde bara ståta med en vit och röd ros, Rosa alba och Rosa gallica. Vilka sorter som planterades i Bergengrenska trädgården vet vi inte, några dokument eller ritningar har inte bevarats till vår tid, ej heller några gamla rosenbuskar. Vill vi skapa oss en uppfattning om vilka rosor som kan ha funnits i trädgården, får vi vända oss till den kunskap som finns om den skånska trädgårdshistorien.

Plantskolorna var få, och låg oftast i anknytning till ett slott eller en herrgård. Ett vanligt sätt att sprida rosor, var därför att dela med sig av rotskott. I det tidiga 1800-talets trädgård kunde man hitta småblommiga pimpinellrosor, albarosor i krämvitt och rosa, härdiga gallicarosor, eftertraktade mossrosor, utsökta “hundrabladsrosor” (Rosa centifolia), och starkt väldoftande damaskrosor. Vid tillkomsten av den moderna plantskolan i mitten av 1800-talet blev utbudet större, och de gamla rosorna fick konkurrens av nykomlingar som bourbonrosor, kinarosor, återblommande remontantrosor och de moderna tehybriderna.
 


Rosor och liljor. Henri Fantin-Latour 1889

 

Hem          Nästa